Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Bronnen

  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

  Rijksregister

  Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert.

  Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:

  • alle Belgen die in België verblijven;
  • alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
  • alle vreemdelingen dien verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
  • alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.

  Het zijn de gemeenten en de Dienst Vreemdelingenzaken die de opdracht hebben om deze gegevens te registreren.

  Als pijler van het e-Government verzekert het Rijksregister de uitwisseling van de authentieke identificatiegegevens van personen tussen de verschillende overheidsdiensten die een beperkte toegang hebben tot deze gegevens, bijvoorbeeld het OCMW of de bevolkingsdiensten van de gemeenten.

   

  Voor meer informatie: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/

   

  http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/
  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

  In uw privé- of beroepsleven zijn er heel wat situaties die de toekenning van socialezekerheidsuitkeringen noodzakelijk maken: bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid, kinderlast, pensioen, handicap, ongeval.

  Als potentiële begunstigde moet u bekend zijn bij de instellingen die deze tegemoetkomingen uitbetalen.

  De Kruispuntbank heeft een elektronisch netwerk uitgebouwd dat de verschillende instellingen van sociale zekerheid met elkaar verbindt.

  • Binnen het netwerk is de Kruispuntbank een motor in een dynamiek van informatiedeling met betrekking tot de sociaal verzekerden en de werkgevers. Iedere instelling van sociale zekerheid is verantwoordelijk voor de opslag en het bijwerken van de informatie in haar gegevensbank.
  • Op basis van strikte machtigingen kunnen andere instellingen van sociale zekerheid via het netwerk de informatie uit de verschillende gegevensbanken raadplegen; hierdoor vermijdt men veelvuldige inzamelingen van identieke gegevens.
  • De sociale gegevens van persoonlijke aard worden bewaard en beheerd door de instelling die, naargelang de aard van de gegevens, hiervoor het meest aangewezen is.

  Voor meer informatie: https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl

   

  https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.